"Bortförda" av Camilla Lagerqvist

ISBN 978-91-32-20141-7 | B Wahlströms, 2018 | 174 sidor
(Blodsvänner, 3)

På barnhemmet där Disa bor finns en flicka, Edit, som har sjukdomen epilepsi. När en läkare tänker tvinga Edit att opereras, bestämmer sig Disa och hennes vänner Albin och Ville för att hjälpa Edit att rymma. Men rymningen går dessvärre inte som de tänkt sig. Som straff måste de arbeta på en gård där det bor flera unga kvinnor. Efter ett tag inser vännerna att det är något som inte står rätt till. Varför beter sig föreståndarinnan så märkligt? Och vad händer med barnen som föds där, varför får vissa stanna kvar medan andra försvinner?

"Vill man läsa en riktigt bra historisk berättelse är det Camilla Lagerqvists böcker som gäller. I den här serien beskriver hon ett Sverige strax före andra världskrigets utbrott. Disa, barnhemsflickan som böckerna kretsar kring, tillhör resandefolket och det är genom hennes ögon berättelsen presenteras. I den här boken tas frågan om alla människors lika värde upp - ett ämne lika viktigt nu som då."

[BBBB]

Kommentarer