"Björnens sång" av Benjamin Chaud

ISBN 978-91-29-68116-1 | Rabén & Sjögren, 2012 | 32 sidor
(Björnarna, 1)

En höstdag, när Pappa björn och Lilla björn gått i ide flyger ett sent bi förbi. Inget bi utan honung tänker Lilla björn och skuttar efter. Även Pappa björn vaknar och skyndar ut för att hämta in sin unge. Men ungen syns inte till någonstans och nu börjar jakten på Lilla björn. Den spännande jakten går från djupa skogen, genom storstan och in i ett oerhört vackert operahus ...

"Benjamin Chaud är fantastisk på att berätta med sina bilder. De har en detaljrikedom av sällan skådat slag, vilket gör att texten ibland blir överflödig. Det här är en underbar hitta leta-bok där läsaren på varje uppslag utmanas att hitta de båda björnarna."

[BBBB]

Kommentarer