"Tidslinjer över världshistorien - Från stenåldern till 2000-talet" av Jane Chisholm

ISBN 978-91-7663-169-0 | Känguru, 2017 | 128 sidor

Vill du veta när hjulet uppfanns, vilket år Shakespeare föddes, eller när människan först landade på månen? Då är det här boken för dig! Med över 3 500 viktiga datum fördelare på rikt illustrerade tidslinjer kan du lära sig allt om vad som hände var och när.

'Tidslinjer över världshistorien' berättar om historiens mest betydelsefulla händelser och vändpunkter: krig och revolutioner, banbrytande uppfinningar och upptäckter, konstnärliga rörelser, och stora rikens uppgång och fall - från de tidigaste bosättningarna ända fram till 2000-talet.

"Man konstaterat snabbt att en av bokens styrkor är dess parallellitet. Det som däremot kan röra till det är att tidslinjen i själva verket är en kolumn, i vilken årtal och händelser för en specifik kontinent sammanställts. På så sätt får man ingen naturlig överblick över vad som hände i världen vid exakt samma tidpunkt, utan man måste leta sig fram mellan de olika kolumnerna.
En annan av bokens styrkor är att fakta från Amerika och Afrika, före kolonisationen, finns representerade. Den europeiska historien är dock (som vanligt) överrepresenterad, men det finns också några ljuspunkter då viktiga årtal eller personer i svensk historia omnämns.
De korta sammanfattande texterna, ibland bara en mening, ger ingen större inblick i historien, så är man mer intresserad av en speciell period bör man leta annorstädes."


[BBB]

Kommentarer