"Ordbrodösen" av Anna Arvidsson

ISBN 978-91-29-70075-6 | Rabén & Sjögren, 2017 | 328 sidor

I en värmländsk bruksort bor sedan århundraden tillbaka en säregen släkt. De har en stark ställning och en kraft som till varje pris måste hållas hemlig. Kvinnorna i släkten är ordbrodöser. Alba har aldrig önskat sig förmågan att styra andra människor, men accepterat att hennes framtid är utstakad. Hennes mor, mormor och mormors mor har alla fått kraften på sin artonårsdag. Inträdesprovet ska vara en ritual, inte ett verkligt test. När Alba misslyckas står alla handfallna. Ingen berättar vad de misstänker ligger bakom hennes oförmåga. Istället skickas Alba hastigt till en avlägsen släkting i Stockholm och bit för bit börjar hon själv lägga pusslet. Men någon försöker hindra hennes sökande. Någon som inte skyr några medel för att nå sitt mål. Någon som kan få vem som helst att lyda.

"En magisk saga som tänjer på gränserna mellan det övernaturliga och det verkliga. Att ord har en magisk kraft vet nog alla som älskar att läsa, men att ord också kunde användas på det här sättet, det är skrämmande. Och fascinerande. Genomtänkt debut som är helt omöjlig att lägga ifrån sig!"

[BBBB]

Kommentarer