"Fritt fall" av Allan Johansson

ISBN 978-91-633-8345-8 | Johanssons förlag, 2011 | 416 sidor

1859 bor det ungefär 1700 personer i Trollhättans by. Det är fler än i många svenska städer vid samma tid. Anläggandet av två sluss- och kanalleder genom samhället, och etableringen av Trollhättans Mekaniska Verkstad & Gjuteri 1847 är starkt bidragande orsaker till folkökningen. Sågar, kvarnar och andra småindustrier längs de fortfarande orörda Trollhätte fallen har fått sällskap och konkurrens i älvrummet. Efter goda år i Sverige under hela 1850-talet stannar plötsligt den ekonomiska utvecklingen upp 1858. I Trollhättan tvingas framför allt "Verkstan" dra i nödbromsen. Det är i detta läge, i början av 1859, som en dramatisk händelse får torparen Edvin Andréasson att söka sig in mot Trollhättan för att hitta nya försörjningsmöjligheter. Med sig har han sina båda äldsta söner. Hustrun Josefina och fyra yngre barn stannar kvar i torpet någon mil utanför Trollhättan. Ute i stora världen är det fortfarande två år kvar innan amerikanska inbördeskriget bryter ut, och Sverige har sedan 45 år befunnit sig i union med Norge.

Läs mer på www.johanssonsforlag.se

"Även om berättelsen är påhittad är det både intressant, lärorikt och framförallt underhållande att läsa om familjen Andréassons öden och äventyr. Har man dessutom, som jag, släktingar från socknarna kring Trollhättan är det extra spännande att läsa om platser och gårdar som Stavereds Mosse, Halltorp, Dromsereds kvarn m.fl.

Man kan säga att boken består av tre huvudberättelser, den om Edvin och Johan i Trollhättan, den om Josefina, Anna och de övriga barnen på gården i Åsaka och så den om Oskars äventyr. Fokuset kan ibland kännas lite märkligt, t.ex. kan en dialog spänna över flera sidor medan en hel dag på andra ställen avhandlas på några rader. Denna ojämna fördelning gör att historien ibland tappar lite i rytm. Dessutom undrar jag om inte helheten hade blivit bättre om Oskars smått fantastiska resa helt enkelt plockats bort, för den tillför egentligen ingenting till grundberättelsen.

Språket håller dessvärre ingen större litterär klass, men det är inte huvudsaken i en berättelse som den här. Men ytterligare korrekturläsning hade behövts för att minska felstavningar och för att få formalia och interpunktion rätt.

Så trots en och annan språklig och stilistisk fadäs ser jag ändock fram emot den förhoppningsvis olidligt spännande fortsättningen."


[BBBB]

Kommentarer

Populära inlägg i den här bloggen

"1793" av Niklas Natt Och Dag

"Ensam i stora skogen" av Isaac Bashevis Singer

"Tidslinjer över världshistorien - Från stenåldern till 2000-talet" av Jane Chisholm