"The Seas" av Samantha Hunt

ISBN 978-1-84901-393-2 | Constable & Robinson, 2010 | 195 sidor

The narrator of The Seas lives in a remote, alcoholic, cruel seaside town. Her grandfather is a typesetter and floods her mind with strange words and phrases. Awkward and brave, wayward and willful, she is in love with a war veteran thirteen years her senior. He is returned from Iraq a distracted man, haunted by what he has witnessed on the seas. Her dead father has told her that she came 'from the water'. Convinced that she is a mermaid, she is troubled by what the old myths tell her about the doomed nature of love between mortals and mermaids. What she does to ease the pain of growing up lands her in prison. What she does to get out is the stuff of legend.

Läs mer på www.samanthahunt.net

"Oftast när jag läser något på engelska blir det ett seriealbum, för enkelhetens skull, då finns inte risken att jag på grund av språkförbistring etc. missar något av handlingen. Jag kan ju alltid titta på bilderna. Men i det långa loppet inser jag ju att jag inte utvecklar min engelska genom att titta på bilder, jag måste läsa orden och översätta de jag inte förstår. Då först har jag ju lärt mig ett nytt ord.

Alltså gjorde jag en enkel sökning i bibliotekskatalogen och hittade den här lilla tunna romanen om en 19-åring som tror hon är en sjöjungfru. I början har jag svårt att hålla isär om hon drömmer eller bara är lite udda, men efter ett tag inser jag att hon faktiskt tror hon är från havet. Allt verkar bottna (!) i att hennes pappa en gång för länge sedan sagt att hon var en sjöjungfru och att han en dag när hon var åtta försvann ut till havs. Havet har, som titeln anger, en central plats i berättelsen och huvudpersonen relaterar det mesta till detta våta element; t.ex. hennes dåliga syn, att hon borde kunna andas under vattnet eller att hon måste döda den man hon älskar. För allt beror ju till slut på att hon är en sjöjungfru. Det här är en mycket annorlunda bok, en ledsam historia skriven med ett fint språk."


[BBB]

Kommentarer