"Öland - Landskapets kyrkor" av Marian Ullén (red.)

ISBN 91-7209-297-1 | Riksantikvarieämbetet, 2003 | 81 sidor

På Öland är anknytningen till medeltidens kyrkolandskap fortfarande tydlig, och många av de nya kyrkobyggnad-erna bär spår av sina föregångare. Boken ger en översikt av alla öns kyrkor, både de som finns bevarade och de som försvunnit. Kartor och diagram belyser regionala särdrag och kyrkobyggandets kronologi. Skriften ingår i serien "Sockenkyrkorna - kulturarv och bebyggelse-historia".

[BBBB]

Kommentarer

Populära inlägg i den här bloggen

"1793" av Niklas Natt Och Dag

"Ensam i stora skogen" av Isaac Bashevis Singer

"Tidslinjer över världshistorien - Från stenåldern till 2000-talet" av Jane Chisholm