söndag 13 juni 2004

"Solvisaren" av Maarten 't Hart

ISBN 91-7486-750-4 | Atlantis, 2003 | 291 sidor

Leonie Kuypers bästa vän avlider av solsting och hon får ärva alla väninnans ägodelar på villkor att hon tar hand om hennes tre katter. Ett krav är att hon flyttar in i den avlidnas våning så att katterna slipper lämna sitt hem. För katternas skull försöker Leonie efterlikna sin vän in i minsta detalj. Hon kommer därvid i kontakt med tidigare okända domäner i dennas liv, som plötsligt kommer solstinget att framstå som mindre naturligt.

"Spännande deckare med en något annorlunda intrig där tuffa chablonartade amerikanska poliser får stryka på foten till förmån för en halvgammal kvinnlig översättare från Holland."

[BBBB]

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar