"De ondas kloster" av PC Jersild

ISBN 91-0-010140-0 | Bonnier, 2003 | 224 sidor

Omkring år 1200 var Stockholm – ”Mälarens lås” – ännu ett obetydligt fiskeläge och en tillfällig marknadsplats, men med växande strategisk betydelse. Detta sedan de andra förbindelserna mellan Östersjön och Mälaren var på väg att täppas till. Nu öppnade sig en möjlighet för kungen att inte bara behärska det enda inloppet utan också att ta upp skatt av sjöfararna. Till detta nybyggarsamhälle anländer tre män västerifrån. De har en vision att skapa en kristen församling, som till skillnad från påvedömet är totalt osjälvisk och där man inte förväntar sig någon som helst belöning för goda gärningar, varken i jordelivet eller livet efter detta. Först efter mer än 800 år kan hela historien berättas. Detta blir möjligt sedan Skeppsholmskyrkan brunnit ner till grunden och platsen kan bli föremål för en arkeologisk utgrävning.

"Första halvan av boken är från historisk tid och den senare halvan är från modern tid. Berättelsen om munkarna och hur de byggde sitt kloster är bättre ur underhållningssynpunkt. Den senare delen innehåller en ganska detaljerad beskrivning av hur en arkeologisk utgrävning går till och vilka problem som kan uppstå. Facktermer och invecklade beskrivningar och dylikt är nog bara till glädje för de personer som är insatta i ämnet."

[BBBB]

Kommentarer

Populära inlägg i den här bloggen

"1793" av Niklas Natt Och Dag

"Ensam i stora skogen" av Isaac Bashevis Singer

"Tidslinjer över världshistorien - Från stenåldern till 2000-talet" av Jane Chisholm