"Min svenska arkeologihistoria" av Stig Welinder

ISBN 91-44-04219-1 | Studentlitteratur, 2003 | 206 sidor

Arkeologin var genom hela 1900-talet en växande verksamhet. Den var också föränderlig. Dess ambitioner, tankeredskap och innehåll förändrades under århundradets gång, och det berodde inte bara på det ständigt ökande antalet registrerade fornlämningar, arkiverade utgrävningsrapporter och magasinerade fornfynd. Arkeologin tänkte olika under olika decennier i nära samklang med det föränderliga svenska samhället. Vilka samhällskrafter och idéer formade arkeologin? Den här boken är en personlig skildring av arkeologins utveckling. Författaren fångar i essayistiska kapitel med rikliga hänvisningar till fördjupande läsning hur arkeologin såg ut i folkhemmet, under den sociala ingenjörskonstens tid och i det postmoderna informationssamhället. Boken innehåller inga berättelser om de arbetande arkeologerna eller om deras utgrävningar och fynd. Istället försöker författaren utifrån samhälleliga och deologiska perspektiv förklara varför arkeologerna ställde olika frågor och besvarade dem på olika vis.

"Intressant och lättläst i ett spännande ämne, som det tyvärr finns ganska lite litteratur skrivet om. Bokens kvalitet förhöjd drastiskt av Stigs lite torra, men ack så roliga, arkeolog humor. Kanske inte en bok för nybörjaren, men för den som läst lite arkeologi innan är den toppen."

[BBBB]

Kommentarer

Populära inlägg i den här bloggen

"1793" av Niklas Natt Och Dag

"Ensam i stora skogen" av Isaac Bashevis Singer

"Tidslinjer över världshistorien - Från stenåldern till 2000-talet" av Jane Chisholm