"Gudarnas gunstlingar" av Colleen McCullough

ISBN 91-27-03739-8 | Natur & kultur, 1994 | 703 sidor
(Masters of Rome, 3)

Rom i den unge Julius Caesars dagar. Ett världsimperium i vardande, med all dess växtverk och vånda. Lucius Cornelius Sulla återvänder till Rom från östern och blir Roms diktator. En hängiven beundrare har han i den unge aristokraten och krigaren Gnaeus Pompejus, som vid 22 års ålder lagt sig till med hedersnamnet Magnus, "den store". Med glad frimodighet, total avsaknad av samvete och ödmjukhet, och med väldiga rikedomar, bestämmer han sig för att leva upp till detta namn. Också den unge Julius Caesar tillhör kretsen kring diktatorn Sulla och han får nu pröva sina krafter som soldat, advokat och politiker, egenskaper som skall ge honom en plats i historien. Som en tragisk höjdpunkt återger McCullough berättelsen om Spartacus och hans slavuppror, som slutade i en skog av kors längs Via Appia. Hon går så nära de verkliga händelserna som det historiskt är möjligt att komma.

[BBBB]

Kommentarer

Populära inlägg i den här bloggen

"1793" av Niklas Natt Och Dag

"Ensam i stora skogen" av Isaac Bashevis Singer

"Tidslinjer över världshistorien - Från stenåldern till 2000-talet" av Jane Chisholm