"I solgudens namn" av Christian Jacq

ISBN 91-518-3472-3 | Rabén Prisma, 1999 | 354 sidor
(Ramses, 3)

Medan Ramses arbetar för att bygga upp ett tryggt och välmående Egypten är hans fiender oförtröttliga. Hans bror, Chenar, som traktar efter makten bygger med hjälp av bl a syriska af-färsmän upp en till synes välorganiserad spionorganisation. Med hjälp av magikern Ofir tror Ramses syster Dolente att hon skall kunna skada Ramses älskade hustru, den stora gemålen Neferatri. Men Ramses har också vänner som inte sviker honom. Utrikesministern Acha lyckas från hettiternas huvudstad, Hattusa, smuggla ut ett medde-lande till Ramses om den överhängande krigsfaran. Chenar avslöjas och Ramses rustar för krig mot hettiterna. Det stora slaget står vid Kadesh, en ointaglig borg. Här uppdagas att hettiterna lyckats alliera sig med flera av Egyptens lydriken och överraskar Ramses med en väldig här. Hans soldater flyr fegt, men Ramses ber den store guden Amun (solens gud) om hjälp och undret sker: med hjälp av sitt trogna lejon spränger han ensam mot den övermäktiga fienden och tillfogar hettiterna ett förödande nederlag. De drar sig tillbaka i borgen och den lyckas inte Ramses forcera. Genom förhandlingar får Ramses ut sin vän Acha ur fångenskapen i Hattusa och fredsfördraget undertecknas. Men det är en bedräglig fred. Hettiterna är inte att lita på. Än en gång avslöjar Acha sveket. Ramses som nu tillsammans med sina barn Kha och Meritanum och sin sköna genmål ville leva ett liv i fred förstår att hans främsta uppgift är att försvara Egypten. Det är hans gemål, den vackra Neferatari som formulerar hans kallelse. - Det är din uppgift att styra fartyget, hur stark vinden än kan bli. Du har varken tid eller rätt att tvivla. Om det blåser motvind, skall du kämpa mot den, och vi skall kämpa tillsammans. Solen steg upp vid horisonten och dess första strålar sken på den stora kungliga gemålen och på Ramses, Ljusets son.

[BBBB]

Kommentarer

Populära inlägg i den här bloggen

"1793" av Niklas Natt Och Dag

"Ensam i stora skogen" av Isaac Bashevis Singer

"Tidslinjer över världshistorien - Från stenåldern till 2000-talet" av Jane Chisholm