fredag 1 januari 1999

"Korpen i klosterbyn" av Ellis Peters

ISBN 91-0-056709-4 | Bonnier, 1998 | 232 sidor
(Broder Cadfael, 12)

Det är vid jultid år 1141 och en ny präst har anlänt till Shrewsburys klosterby. En hårdhjärtad man, som styr sin församling med järnhand och snabbt gör sig allmänt hatad. En dag hittar man honom dränkt i kvarndammen. Många kan ha haft skäl att döda honom. Den gåtfulle Benet, hjälpreda åt klostrets örtagårdsmästare Cadfael, är en av dem som utpekas som gärningsman. Och än en gång blir det broder Cadfaels uppgift att försöka skilja på rätt och orätt.

[BBB]

(1999 eller tidigare)

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar